יום: 2 בנובמבר 2021

נוטריון ועורך דין מה הסמכיות של כל אחד?נוטריון ועורך דין מה הסמכיות של כל אחד?בעמוד 15, מובן ששר הפנים של מלזיה השתמש במונח "רשות מוסמכת", הכולל נוטריונים, פקידים ונוטריונים השוכנים בחו"ל, ומחייב פקידים במלזיה ומחוצה לה לאמת מסמכים רלוונטיים. Melvin Jim Committed Notaries הם